Van Damme Coaching & Counselling -
COACHING EN COUNSELLING

 
Bij coaching en counselling staan empathie en onvoor-waardelijke acceptatie voorop.
Het is een vorm van psychosociale begeleiding. Ieder mens is een individu en wordt ook zo bekeken
en behandeld.
 
Het is de bedoeling u te helpen om te worden wat u in staat bent te worden.
Counselling is praktisch van aard en niet-sturend.
Het leert u beter of op een andere manier met uw
problemen om te gaan en inzicht te verkrijgen in uw situatie.
Counselling betekent 'verandering' en daarvoor geldt meestal dat alle begin als 'moeilijk' ervaren wordt.
 
U kunt met name terecht in verband met de volgende gebieden:

* Stress/burnout
* Relatie/gezin
* Post-traumatische stress
* Rouwverwerking na een overlijden of scheiding
* Mindfulness therapie/individueel of in groepsverband
* Reintegratie trajecten
* Groepscoaching/counselling, thema in overleg